Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

προσφυγές στα δικαστήρια

500 εκατομμύρια θα κοστίσουν στους δήμους δικαστικές αποφάσεις υπέρ εργαζομένων

500 εκατομμύρια θα κοστίσουν στους δήμους δικαστικές αποφάσεις υπέρ εργαζομένων

Μπροστά σε ένα κυκεώνα δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους εργαζόμενους δημοτικούς υπαλλήλους για την αντισυνταγματική περικοπή των δώρων τους βρίσκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία είτε θα πρέπει να  κερδίσει χρόνο με προσφυγές στο Εφετείο, είτε να καταβάλλει τα ποσά στους δικαιωμένους εργαζόμενους.