Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

προσωρινά μέτρα

Αρχίζει η ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες για όλους με τη σφραγίδα του ΣτΕ

Αρχίζει η ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες για όλους με τη σφραγίδα του ΣτΕ

Τον δρόμο για την κατάθεση των ηλεκτρονικών δηλώσεων πόθεν έσχες με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2019, ανοίγει το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο απέρριψε την αίτηση αναστολής της υποβολής που είχαν υποβάλει κάποιες από τις δικαστικές ενώσεις.