Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

προϋπηρεσία.

Άκυρη καταγγελία λόγω καταβολής ελλιπούς αποζημίωσης

Άκυρη καταγγελία λόγω καταβολής ελλιπούς αποζημίωσης

Περίπτωση εργαζομένου ο οποίος κατά την πρόσληψή του γνωστοποίησε στον αρμόδιο υπάλληλο της εργοδότριας επιχείρησης τη δωδεκαετή προϋπηρεσία του, του συστήθηκε όμως να την αποσιωπήσει, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η πρόσληψή του. Κατόπιν αυτού, ο ενάγων ανέγραψε στην αίτηση πρόσληψης ότι δεν έχει προϋπηρεσία και βεβαίωσε υπεύθυνα την αλήθεια του περιεχομένου της, ακολούθως δε κατέθεσε, […]