Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022

Πρωτοβάθμια δίκη

Άρειος Πάγος: Μη αναγκαία η επίδοση απόφασης σε απόντα κατηγορούμενο για την έναρξη προθεσμίας άσκησης έφεσης

Άρειος Πάγος: Μη αναγκαία η επίδοση απόφασης σε απόντα κατηγορούμενο για την έναρξη προθεσμίας άσκησης έφεσης

Η αποχώρηση του κατηγορούμενου από την πρωτοβάθμια δίκη όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο της δίκης αφού ο κατηγορούμενος δικάζεται ωσεί παρών, αλλά και για την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως έφεσης κατά της απόφασης δεν είναι αναγκαία η επίδοση της απόφασης στον κατηγορούμενο. Ωστόσο η άσκηση εφέσεως είναι επιτρεπτή μετά την πάροδο της δεκαήμερης […]