Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ακόμη και σε περιπτώσεις μη σοβαρών αδικημάτων

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ακόμη και σε περιπτώσεις μη σοβαρών αδικημάτων

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακόμα και σε περιπτώσεις που τελούνται ήσσονος σημασίας ποινικά αδικήματα, δίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τους δικαστές, εφόσον πρόκειται για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, δεν υπάρχει σύγκρουση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ που αφορά την προστασία της ιδιωτικής […]