Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023

πρώτη κρατική επιδότηση

Εγκρίθηκε η πρώτη κρατική επιδότηση στεγαστικού δανείου μέσω της ειδικής πλατφόρμας

Εγκρίθηκε η πρώτη κρατική επιδότηση στεγαστικού δανείου μέσω της ειδικής πλατφόρμας

Η πρώτη κρατική επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου σε οφειλέτη εγκρίθηκε μόλις την περασμένη Τρίτη με βάθος χρόνου αποπληρωμής τα 24έτη, αποτελώντας “σωσίβιο” της κύριας κατοικίας του υπερχρεωμένου δανειολήπτη. Είναι η πρώτη έγκριση στο πλαίσιο του Ν. 4605/2019 – Μέρος Ζ΄- “Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία”, άρθρο 71, και […]