Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

πώς ψηφίζουν

Εκλογές 2019: Πώς ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι

Εκλογές 2019: Πώς ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας. Όπως αναφέρεται και στη με αριθ. 34/36857/14.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την τροποποίηση των άρθρων 62 και 69 του πδ/τος 26/2012 με το […]