Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ρασπουτινισμός

Παναγιώτης Τσιμπούκης: Ο Ρασπουτινισμός στους κόλπους της Δικαιοσύνης

Παναγιώτης Τσιμπούκης: Ο Ρασπουτινισμός στους κόλπους της Δικαιοσύνης

Στην ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης ο γνωστός Ρασπούτιν αποτελεί   μια πρωτόγνωρη   μορφή, που τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί και δεν έχει ακουστεί παρόμοια. Πάντα στο χώρο της Δικαιοσύνης υπήρχαν παραδικαστικά κυκλώματα, αλλά μεγάλης έκτασης και άλλα μικρής. Κατά κανόνα όλα τα παραδικαστικά κυκλώματα που αποκαλύφθηκαν αποσκοπούσαν σε ατομικό -κατά κανόνα- οικονομικό όφελος και δεν λειτούργησαν σαν […]