Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ρευστοποίηση περιουσίας

(Τουλάχιστον) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου το Mega θα είναι “στον αέρα”!

(Τουλάχιστον) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου το Mega θα είναι “στον αέρα”!

Πλήρη προστασία του Τηλέτυπου (Mega) έναντι οιουδήποτε (πιστωτών, εργαζομένων, Δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών), δίνει η απόφαση του δικαστηρίου στο αίτημα των τραπεζών για λήψη προληπτικών μέσων από διώξεις των πιστωτών. Η απόφαση παρέχει στο Mega την πλήρη προστασία, απαγορεύοντας τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης λογαριασμών της εταιρίας, μέχρι […]