Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

Σάκης Παπαδόπουλος

O βουλευτής Σάκης Παπαδόπουλος πιστεύει πως «το να πιέστηκε η Ράϊκου δεν είναι ποινικό αδίκημα»!

O βουλευτής Σάκης Παπαδόπουλος πιστεύει πως «το να πιέστηκε η Ράϊκου δεν είναι ποινικό αδίκημα»!

Η αποστροφή μπορεί να εκτιμηθεί ως ατυχής ή εκ παραδρομής. Όμως επειδή μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν έχει ανασκευαστεί ή εξηγηθεί με τρόπο που να αλλάζει την αρχική διατύπωση το ερώτημα παραμένει και τίθεται μα αμείλικτο τρόπο: Δηλαδή ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θεωρεί πως το να πιέζεται μια δικαστική- εισαγγελική […]