Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Σεξουαλική υγεία

Πρόγραμμα ενημέρωσης για τη σεξουαλική υγεία στις φυλακές της χώρας

Πρόγραμμα ενημέρωσης για τη σεξουαλική υγεία στις φυλακές της χώρας

Ξεκίνησε την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, από το Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης για τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από το Σωματείο «Θετική Φωνή». Στην ενημέρωση συμμετείχαν τόσο κρατούμενοι όσο και το προσωπικό του καταστήματος, ενώ διανεμηθήκαν σε όλους βιβλία, φυλλάδια και βοηθητικό υλικό για πληρέστερη ενημέρωση. Οι εθελοντές του […]