Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

σε έλεγχο Υπουργού

Πάνος Λαζαράτος: Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων και ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας

Πάνος Λαζαράτος: Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων και ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας

1 – Η κατάργηση των αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλακείων προκειμένου οι υποθηκοφύλακες να ενταχθούν στην δημοσιουπαλληλική ιεραρχία και η λειτουργία που επιτελούν να περάσει σε έλεγχο Υπουργού, προετοιμάζεται συστηματικά πάνω από δύο δεκαετίες. Γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Ο έλεγχος του Υπουργού είναι η ουσία, το Κτηματολόγιο το όχημα. Το Κτηματολόγιο! Είναι ανοικονόμητος, αποτυχημένος και […]