Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Σκηνικό

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου: Ξαναζούμε το σκηνικό του «Βρώμικου ’89»

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου: Ξαναζούμε το σκηνικό του «Βρώμικου ’89»

Στο σύνολό τους οι πολιτικοί μας θεσμοί, μεταξύ των οποίων και η Δικαιοσύνη, διέρχονται βαθιά κρίση. Στα πολλά αίτια της κρίσης σημαντική θέση κατέχει και η ποινικοποίηση των πολιτικών δραστηριοτήτων με το φαινόμενο της σκανδαλολογίας και την εμπλοκή της Δικαιοσύνης στην καθημερινή πολιτική ζωή του τόπου. Γράφει ο πρ. Υπουργός Μιλτιάδης Παπαϊωάννου Η σκανδαλολογία, η […]