Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Στρασβούεργο

«Ναι» στο τεστ πατρότητας με DNA ακόμα κι αν ο «πατέρας» αρνείται να το κάνει

«Ναι» στο τεστ πατρότητας με DNA ακόμα κι αν ο «πατέρας» αρνείται να το κάνει

Πάντα «ναι» λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην επιθυμία ενός παιδιού να ανακαλύψει την πατρική προέλευσή του, μέσω ενός τεστ DNA. Μπροστά δηλαδή στην άρνηση του πατέρα να υποβληθεί σε τεστ DNA  για την αναγνώριση πατρότητας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι αυτή η επιθυμία υποχωρεί, έναντι της ανάγκης ενός παιδιού να ανακαλύψει την […]