Σάββατο 28 Μαϊου 2022

συγκεκαλυμμένη βία

Βασιλική Σγάντζου: Η παρενόχληση ως μια μορφή «συγκεκαλυμμένης βίας»

Βασιλική Σγάντζου: Η παρενόχληση ως μια μορφή «συγκεκαλυμμένης βίας»

Της Βασιλικής Σγάντζου* Υπάρχουν πολλές επιλογές απορρέουσες από τις επιθυμίες ή τις προτιμήσεις μας.  Μεταξύ των αιτιών των επιθυμιών μας και των πράξεων που πηγάζουν από αυτές, δεν πρέπει να υπολογίζουμε μόνο προτιμήσεις και αποστροφές, αλλά και σκοπούς. Μόνο όταν οι σκοποί μας αυτοί ανεξαρτητοποιηθούν από αισθήματα πόνου ή ηδονής, από τα οποία αρχικά αναδύθηκαν, […]