Σάββατο 28 Μαϊου 2022

συλλογή δικαστικών αποφάσεων

Με απόφαση Καλογήρου συγκροτήθηκε “ομάδα” ενάντια στο ξέπλυμα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με απόφαση Καλογήρου συγκροτήθηκε “ομάδα” ενάντια στο ξέπλυμα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, για την  πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ειδικότερα, αντικείμενο της εν λόγω ομάδας είναι ο καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και […]