Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων

“Ψάχνουν” συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες για να βρουν απλήρωτο ΕΝΦΙΑ!

“Ψάχνουν” συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες για να βρουν απλήρωτο ΕΝΦΙΑ!

Ελέγχους… εξ αποστάσεως σε συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες, για να διαπιστωθεί εάν κατά την κατάρτιση και μετεγγραφή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τα πιστοποιητικά του ΕΝΦΙΑ, θα πραγματοποιήσουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες ΔΟΥ θα ελέγξουν δειγματοληπτικά υποθέσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν εκδοθεί […]