Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021

συμφέρον τέκνου

 Πότε μπορεί να διακοπεί οριστικά ο ιερός δεσμός μητέρας- παιδιού

 Πότε μπορεί να διακοπεί οριστικά ο ιερός δεσμός μητέρας- παιδιού

Στο σκληρό μέτρο της (σε ακραίες περιπτώσεις) πλήρους αποκοπής του παιδιού από τη μητέρα του , ακόμα και σε επίπεδο επικοινωνίας είναι επιτρεπτό κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.