Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022

συνδικαλιστής δημοσιογράφος

 Άκυρη η απόλυση δημοσιογράφου για –μη αρεστή– συνδικαλιστική δράση

 Άκυρη η απόλυση δημοσιογράφου για –μη αρεστή– συνδικαλιστική δράση

Καταχρηστική είναι η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου όταν  γίνεται από εμπάθεια προς τον εργαζόμενο ή για λόγους εκδίκησης, λόγω της προηγηθείσας νόμιμης αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς του μισθωτού, όπως είναι  η ανάπτυξη  νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης η οποία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της επιχείρησης.