Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

συνταγματικήαναθεώρηση

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος: Η προβλεψιμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος: Η προβλεψιμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης

Μετά την αναγνώριση από την Ελλάδα, στις 20 Νοεμβρίου 1985, του δικαιώματος ατομικής προσφυγής, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) επικαθόρισε σταδιακά, και στη Χώρα μας, την ερμηνεία όλων των εθνικών κανόνων δικαίου, ακόμη και των συνταγματικών. Γράφει  ο καθηγητής  Κωνσταντίνος  Γιαννακόπουλος Στο πλαίσιο της παραπάνω νομολογίας, γίνεται δεκτό ότι το […]