Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

συντελεσγτής δόμησης

Τα δεκαώροφα στην Ακρόπολη στον «πολεοδομικό προκρούστη» του ΣτΕ

Τα δεκαώροφα στην Ακρόπολη στον «πολεοδομικό προκρούστη» του ΣτΕ

Η σκιά της Ακρόπολης δεν σηκώνει τα δεκαώροφα κτίρια. Οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής του Μακρυγιάννη και γενικώς πέριξ της Ακρόπολης, στρέφονται πλέον στον «πολεοδομικό προκρούστη» του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της ανέγερσης δεκαώροφων κτιρίων στη σκιά του Ιερού Βράχου.