Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για πρώτη φορά μνημονιακά μέτρα “ελέγχονται” από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για πρώτη φορά μνημονιακά μέτρα “ελέγχονται” από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Οι  Ευρωδικαστές του Λουξεμβούργου  θα αποφανθούν πρώτη φορά για τα μνημονιακά μέτρα στην Ελλάδα και ειδικότερα, για  το ζήτημα της   εργασιακής εφεδρείας (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) μεγάλου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα,  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα το απασχολήσει ο θεσμός της εφεδρείας που καθιερώθηκε […]