Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

σωματικές ποινές

Δημήτρης Μπόλης: Οι φυλακές ως δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας

Δημήτρης Μπόλης: Οι φυλακές ως δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας

Η γέννηση των φυλακών τον 19ο αιώνα, είχε θεωρηθεί στην Ευρώπη ως τεράστιο βήμα προόδου από τους Δικηγόρους της εποχής, αφού αντικατέστησε τους βασανισμούς, τις σωματικές ποινές και (εν μέρει) τις θανατικές καταδίκες, που έως τότε επιβάλλονταν ακόμη και αθροιστικά, αφού στόχος ήταν η εκδίκηση της κοινωνίας για το έγκλημα του δράστη. Με την πάροδο […]