Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Σύληση ασύλου

Πανεπιστημιακό άσυλο, 47 χρόνια μετά: Σύληση της ασυλίας ή ασυλία στην σύληση;

Πανεπιστημιακό άσυλο, 47 χρόνια μετά: Σύληση της ασυλίας ή ασυλία στην σύληση;

Η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου κλείνει φέτος 47 χρόνια νομοθετικής κατοχύρωσης και ουσιαστικά θεσμοθετήθηκε λίγα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η ανάγκη προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εκείνα τα χρόνια που η Ελλάδα ορθοποδούσε μετά από την επταετή επέλαση της Δικτατορίας, δεν ήταν μόνο ουσιαστική αλλά και εν πολλοίς ψυχολογική καθώς είχαν προηγηθεί εικόνες βιαιότητας […]