Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Προϋποθέσεις

Γιώργος Ρωμανιάς: Οι προϋποθέσεις για να λυθεί διαχρονικά το συνταξιοδοτικό

Γιώργος Ρωμανιάς: Οι προϋποθέσεις για να λυθεί διαχρονικά το συνταξιοδοτικό

Αν επιχειρήσουμε μια επισκόπηση της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση των τελευταίων λίγων ετών, θα διαπιστώσουμε ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν ψηφισθεί και τεθεί σε ισχύ 30 περίπου σχετικοί νόμοι. Κύριο χαρακτηριστικό των νόμων αυτών είναι ότι ο κάθε μεταγενέστερος καταργεί η τροποποιεί (σε βασικά η ουσιώδη πολλές φορές σημεία) τους προηγηθέντες νόμους […]