Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Σώματα ασφαλείας Ιδιαίτερη  μισθολογική  μεταχείριση   στρατιωτικών

Ολόκληρη η απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο (του 2017) των Σωμάτων ασφαλείας

Ολόκληρη η απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο (του 2017) των Σωμάτων ασφαλείας

Την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών, προτάσσει το ΣτΕ, για να κρίνει αντισυνταγματικές της περικοπές που παγιώθηκαν για τους στρατιωτικούς και γενικά τα Σώματα Ασφαλείας , με το νέο μισθολόγιο του 2017. Η απόφαση αυτή η οποία εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο του 2019, αποτελεί ενδεχομένως έναν μπούσουλα για όλα τα αποκαλούμενα ειδικά […]