Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Δημήτριος Κωστάκης: Τα προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης*

Δημήτριος Κωστάκης: Τα προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης*

Ο δικαστής οφείλει προσηλωμένος στο Σύνταγμα και τους νόμους και υπακούοντας στη φωνή της συνείδησής του να υπερασπίζεται ανυποχώρητα, μη φειδόμενος κόπου και θυσιών, τη δημοκρατία, το Σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος.. Αναλύει ο Επίτροπος Δημήτριος Κωστάκης** Με τις αποφάσεις του πρέπει να συμβάλλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών, και ιδίως […]