Τρίτη 23 Απριλίου 2024

τιμωρία του δράστη

Δημήτρης Μπόλης: Πολιτική(οι), υποκλοπές και νομοθέτες

Δημήτρης Μπόλης: Πολιτική(οι), υποκλοπές και νομοθέτες

Το 1964, ο Γ.Α. Μαγκάκης, σε μονογραφία του στα Ποινικά Χρονικά, υπογράμμιζε το νομοθετικό κενό της μη τιμωρίας του δράστη που παραβίαζε το απόρρητο των τηλεφωνημάτων, θεωρώντας ότι ο (όπως τότε ίσχυε) Ποινικός Κώδικας «…ευρίσκεται σε δυσαρμονία με το Σύνταγμα», πρότεινε δε και σχετική τροποποίηση του άρθρου 370. Γράφει ο δικηγόρος Δημήτρης Νικ. Μπόλης 18 […]