Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

τροποποίηση Κώδικα περί Δικηγόρων

Προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης στα πλαίσια της τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων

Προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης στα πλαίσια της τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων τρία μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών οι Κατερίνα Καιπάνου, Θωμάς Πολίτης και Γεώργιος Πετράκης κατάθεσαν τη δική τους πρόταση… Η πρόταση με τις παρακάτω θέσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης, (η οποία έχει καταστεί εδώ και αρκετό καιρό επιτακτική) και στοχεύουν: […]