Σάββατο 01 Απριλίου 2023

τρόπος πληρωμής

Εργασιακά δικαιώματα την 28η Οκτωβρίου

Εργασιακά δικαιώματα την 28η Οκτωβρίου

Αν και τη Κυριακή είναι η εθνική εορτή ωστόσο πολλοί εργάζονται. Σε ανακοίνωσή τους, η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου. “Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χαρακτηρισθεί ως προαιρετικές, εκτός […]