Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Υπερπροσφορά

Μειώθηκε η πληρότητα των ξενοδοχείων λόγω Airbnb και υπερπροσφοράς

Μειώθηκε η πληρότητα των ξενοδοχείων λόγω Airbnb και υπερπροσφοράς

Πτώση 3,8% παρουσιάστηκε στην πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας για το πρώτο εξάμηνο του 2019 αφενός λόγω της αλλαγής του κλίματος και αφετέρουλόγω Airbnb και υπερπροσφοράς κλινών. Με βάση τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης ξενοδοχείων, υπήρξε επίσης πτώση 2,9% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), με οριακή θετική αλλαγή (1%) στη μέση τιμή δωματίου. Μάλιστα, […]