Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

υπερυπολογιστές

Η Ε.Ε. επενδύει 1 δις. για να αποκτήσει υπερυπολογιστές

Η Ε.Ε. επενδύει 1 δις. για να αποκτήσει υπερυπολογιστές

Κεφάλαια της τάξης του €1 δις επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποκτήσει παγκόσμιο προβάδισμα στους υπερυπολογιστές, που είναι αναγκαίοι για την επεξεργασία ολοένα μεγαλύτερων όγκων data. Με την επένδυση, η Ένωση φιλοδοξεί να αποκτήσει μια “ψηφιακή υπεροπλία”, δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών. Το οικοσύστημα αυτό θεωρείται μείζονος σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία […]