Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Υπηρεσία Μεταφορών Αν. Αττικής

Ηλεκτρονικό «σκονάκι» για να περάσει τα σήματα!

Ηλεκτρονικό «σκονάκι» για να περάσει τα σήματα!

Το σκονάκι είναι δημοφιλές στις Πανελλαδικές, όμως τώρα τείνει να γίνει και στις θεωρητικές εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Έτσι, στην υπηρεσία Μεταφορών Αν. Αττικής οι εξεταστές εντόπισαν υποψήφιο να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα (ρολόι με κάμερα, USB συσκευή επικολλημένη στο σώμα του με ενσωματωμένη κάρτα sim και ακουστικό τύπου “ψείρα”) για να πάρει τη βοήθεια του… […]