Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής

19 επιστήμονες στα «Σπίτια του Παιδιού»

19 επιστήμονες στα «Σπίτια του Παιδιού»

Δεκαεννέα επιστήμονες τοποθετούνται στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής στα «Σπίτια του Παιδιού» της χώρας, με μετατάξεις μέσω κινητικότητας ή ειδικής προκήρυξης. Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 722,  822, 852,  890/2019 ) οι αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου για μετάταξη τεσσάρων Επιμελητών Ανηλίκων, τεσσάρων Επιμελητών Κοινωνικής […]