Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι

Ηλ. Κολλύρης: Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για τους 404 δικαστικούς υπαλλήλους και τι θα γίνει με αυτούς που ήδη υπηρετούν

Ηλ. Κολλύρης: Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για τους 404 δικαστικούς υπαλλήλους και τι θα γίνει με αυτούς που ήδη υπηρετούν

«Υπάρχει η νομική δυνατότητα απορρόφησης των προσφευγόντων  υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων χωρίς ταυτόχρονη απόλυση των ήδη υπηρετούντων» επισημαίνει δικηγόρος Ηλίας Κολλύρης,  ο οποίος χειρίστηκε μέρος των αιτήσεων ακύρωσης των 404 υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Παράλληλα, αναφέρει ότι «η ακύρωση των οριστικών πινάκων δεν συνεπάγεται επ’ ουδενί εν όλω ακύρωση του διαγωνισμού» για τους […]