Τρίτη 09 Μαρτίου 2021

υπόγεια κελιά

Μόνος του σε κελί των γυναικείων φυλακών, που κρατούνταν η 17Ν,  ο Γιάννος Παπαντωνίου

Μόνος του σε κελί των γυναικείων φυλακών, που κρατούνταν η 17Ν,  ο Γιάννος Παπαντωνίου

Στο ειδικό παράρτημα των γυναικείων, τα αποκαλούμενα υπόγεια κελιά , που είχαν κατασκευαστεί για να κρατούνται οι καταδικασθέντες ως μέλη της 17Ν, κρατείται πλέον ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου.