Κυριακή 07 Μαρτίου 2021

υφ’ όρων απόλυση για λόγους υγείας

Αυστηρότερα τα κριτήρια για τις αποφυλακίσεις λόγω υγείας

Αυστηρότερα τα κριτήρια για τις αποφυλακίσεις λόγω υγείας

Αυστηρότερες διατάξεις περιλαμβάνει το το άρθρο 14 του νέου νόμου 4571/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε η διάταξη του νόμου Παρασκευόπουλου για την υφ’ όρων απόλυση για λόγους υγείας. Το νέο άρθρο 110Α του Ποινικού Κώδικα θεσμοθετεί δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτά της αποφυλάκισης του βασικού κατηγορουμένου στην υπόθεση της Energa Αριστείδη Φλώρου […]