Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

3η Δεκεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η σημερινή

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η σημερινή

«Η de facto ένταξη στα γενικά σχολεία δεν συνεπάγεται την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία σε ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, αντιθέτως μπορεί να δημιουργεί νέες ανισότητες και διαχωρισμούς», επισημαίνει ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Γιάννης Βαρδακαστάνης.