Κυριακή 01 Αυγούστου 2021

4689/2020

Πώς κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών βάσει του Νόμου 4689/2020

Πώς κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών βάσει του Νόμου 4689/2020

Μετά την 1η Ιουλίου 2022 που θα αποφοιτήσουν οι  σπουδαστές  της 27ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών θα πληρωθούν οι νέες οργανικές θέσεις  των δικαστικών λειτουργών. Το πως αυτοί θα κατανεμηθούν ορίζεται  στο Νόμο 4689/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α’ 103/27.5.2020). Συγκεκριμένα βάσει του Άρθρου 62 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών της […]