Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

αερολύματα

Πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός σε εξωτερικούς χώρους με την ομιλία και την αναπνοή -Τα δεδομένα από την  επιστήμη των αερολυμάτων

Πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός σε εξωτερικούς χώρους με την ομιλία και την αναπνοή -Τα δεδομένα από την επιστήμη των αερολυμάτων

Οι σχετικές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ενώ η πιθανότητα αερομεταφερόμενης μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους είναι εξαιρετικά χαμηλή, ενώ στους εσωτερικούς χώρους, και μάλιστα σε εκείνους με υψηλή συνάθροιση ατόμων, ακόμη και η χρήση μάσκας προσώπου προσφέρει περιορισμένη προστασία.