Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

AllForBlue by Katerina Topouzoglou

Καθαρίζουμε ακτές και βυθό με την AllForBlue by Katerina Topouzoglou για δύο ακόμα μέρες

Καθαρίζουμε ακτές και βυθό με την AllForBlue by Katerina Topouzoglou για δύο ακόμα μέρες

H μεγαλύτερη αποστολή παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών στην Ελλάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον οργανισμό AllForBlue by Katerina Topouzoglou (www.AllForBlue.org) H μεγάλη αυτή περιβαλλοντική καμπάνια, που ονομάστηκε “Keep Aegean Blue”, αφορά την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, περιλαμβάνει δράσεις σε παραλίες καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία και έχει ως στόχο […]