Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

αναδασωτέες εκτάσεις

Κωνσταντίνος Μενουδάκος: Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

Κωνσταντίνος Μενουδάκος: Το ΣτΕ, οι ανεμογεννήτριες και οι αναδασωτέες εκτάσεις

Κατά το Σύνταγμα (άρθρο 24 παρ. 1) μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση τους, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.