Τρίτη 23 Απριλίου 2024

αναδιοργάνωση του φορέα

Το σχέδιο για το  e-Κτηματόλογιο

Το σχέδιο για το  e-Κτηματόλογιο

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της 31ης Μαΐου ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για θέματα Κτηματολογίου Γιώργος Στύλιος παρουσίασαν το σχέδιο νόμου σχετικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου.