Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

αναδρομικότητα

«Ναι» στην αναδρομική ισχύ αυστηρότερου φορολογικού νόμου, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

«Ναι» στην αναδρομική ισχύ αυστηρότερου φορολογικού νόμου, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το ΕΔΔΑ, παρόλο που θεωρεί ότι τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους δεν αποτελούν λόγο για αναδρομικότητα ενός νόμου, δεν αμφισβητεί ότι η καταπολέμηση της αυξημένης φοροδιαφυγής συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί αναδρομική εφαρμογή.