Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Ανδρέας Δημόπουλος

Ανδρέας Δημητρόπουλος: Το Σύνταγμα, η επιδημία και τα μέτρα

Ανδρέας Δημητρόπουλος: Το Σύνταγμα, η επιδημία και τα μέτρα

Του Ανδρέα Δημητρόπουλου* Από την συστηματική ερμηνεία των: άρθρ.5 παρ.4 , Ερμην. Δήλ., άρθρ,7 παρ 2, άρθρ. 21 παρ.3, άρθρ. 22.παρ.4, άρθρ 44 παρ.1 Σ προκύπτει, ότι ο συντακτικός νομοθέτης ιδρύει ειδική κυριαρχική σχέση μέσα στην οποία και για την προστασία της δημόσιας υγείας υφίστανται ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ τα ασκούμενα συνταγματικά δικαιώματα περιοριζόμενα ποσοτικά και χρονικά […]