Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021

Ανδριανός Γκουρμπάτσης είναι Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ- ε.α – Νομικός – Δικαστικός Πραγματογνώμονας

Ανδριανός Γκουρμπάτσης: Η καταστροφή  των Γερανείων Ορέων από την πυρκαγιά της 19ης Μαΐου 2021

Ανδριανός Γκουρμπάτσης: Η καταστροφή  των Γερανείων Ορέων από την πυρκαγιά της 19ης Μαΐου 2021

Πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως 21η Μαΐου 2021 έχουν προκληθεί στην επικράτεια συνολικά (5.386) αγροτοδασικές πυρκαγιές, αύξηση σε ποσοστό 17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020.