Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

αντισυνταγματική απαγόρευση

Σπυρίδων Γ. Χριστόφιλος: Κατάφορα αντισυνταγματική και ανορθολογική η απαγόρευση εισόδου σε περίκλειστους χώρους

Σπυρίδων Γ. Χριστόφιλος: Κατάφορα αντισυνταγματική και ανορθολογική η απαγόρευση εισόδου σε περίκλειστους χώρους

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι το κατεξοχήν όργανο που ορίζει τους κανόνες και τα πρότυπα για τη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου.