Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Αντώνης Λιανός

Ειδικό Δικαστήριο – Δικηγόροι Νίκου Παππά: «Η απουσία εμπλοκής του επιβεβαιώθηκε από έναν ακόμα μάρτυρα»

Ειδικό Δικαστήριο – Δικηγόροι Νίκου Παππά: «Η απουσία εμπλοκής του επιβεβαιώθηκε από έναν ακόμα μάρτυρα»

«Δεν έχω καμία γνώση για τη συμμετοχή του» κατέθεσε διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας CCC. Δεν γνωρίζει είπε τίποτα για συμφωνία σε σχέση με τηλεοπτικές άδειες.