Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021

απαλλαγή από ηλεκτρονικές αποδείξεις

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης

Με σχετική απόφαση εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους σε ότι αφορά το μέτρο των ηλεκτρονικών δαπανών καθώς η πανδημία και οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα μείωσαν τα εισοδήματα και έκαναν δυσκολότερη τη συγκέντρωσή των e-αποδείξεων.