Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Απουσία από την εργασία

Τι επιπτώσεις θα έχει στο μισθό μου η απουσία από την εργασία μου λόγω απεργίας των ΜΜΜ;

Τι επιπτώσεις θα έχει στο μισθό μου η απουσία από την εργασία μου λόγω απεργίας των ΜΜΜ;

Η απουσία του μισθωτού από την εργασία του, ακόμα και η καθυστερημένη προσέλευσή του, που οφείλεται σε απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν δύναται να θεωρηθεί ως σπουδαίος λόγος.